Styrdokument

From wikIT
Jump to navigation Jump to search

IT-sektionen har ett antal dokument som beskriver hur sektionens verksamhet ska se ut och vad man får och inte får göra inom sektionen.

Stadga

Stadgan är IT-sektionens ryggmärg och innehåller de grundvärderingar sektionen har samt en del föreningsformalia.

Stadga

Reglemente

Reglementet innehåller information om sektionens olika kommittéer och vad är ålagda mm.

Reglemente