Sektionsmötet

From wikIT
Jump to navigation Jump to search

Sektionsmötet är teknologsektionens högsta beslutande organ. Det skall hållas fyra ordinarie sektionsmöten varje år, ett per läsperiod. Utöver detta kan extra sektionsmöten hållas.

Hur sektionsmötet går till kan läsas om i Sektionsmötetshandboken