Rutiner

From wikIT
Jump to navigation Jump to search

Här finns officiella instruktioner för hur olika saker går till på sektionen

Arrangera

Skriva motion

chalmers.it-konton

Skriva verksamhetsplan och verksamhetsrapport

Större inköp

Ändringsyrkande

Äska