Ordförande

From wikIT
Jump to navigation Jump to search

Som ordförande så är man ansvarig för att skriva en verksamhetsplan inför första ordinarie sektionsmötet efter man blir invald, och sedan lämna in verksamhets rapport inför varje sektionsmöte under er mandatperiod.

Mall för verksamhetsplan etc finns här.

Oftast så ligger det även på ordföranden att hålla möten för sitt organ.