Mailguide

From wikIT
Jump to navigation Jump to search

Med 2FA på ditt google konto (Two Factor Authentication)

 1. Gå in gå https://gmail.com (Inbox funkar inte)
 2. Skapa ett applikationslösenord. https://security.google.com/settings/security/apppasswords, behövs då man inte kan tillåta åtkomst till mindre säkra appar när man har 2FA
 3. Välj inställningar i kugghjulsmenyn
  Mailguide-Step2.png
 4. Under "Konton", klicka på "Lägg till ytterligare en e-postadress"
  Mailguide-Step3.png
 5. Fyll i mailadressen du önskar skicka ifrån, samt namnet det skall stå ifrån. (Detta bör vara namnet på kommittén du ska mejla som, inte ditt namn.)
  Mailguide-Step4.png
 6. Fyll i följande uppgifter:

  Användarnamnet är din gmail-adress användarnamn@gmail.com -> användarnamn
  Lösenordet är ditt applösenord som skapades i steg 1.
  Mailguide-Step5.png

Utan 2FA

 1. Skaffa 2-step-auth här https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification
  Om du nu är envis och inte vill aktivera så gör du följande...
 2. Aktivera åtkomst för mindre säkra applikationer, detta behövs då Gmail inte använder OAuth2 för SMTP autentisering
  Mailguide-Step1.png
 3. Gå in gå https://gmail.com (Inbox funkar inte)
 4. Välj inställningar i kugghjulsmenyn
  Mailguide-Step2.png
 5. Under "Konton", klicka på "Lägg till ytterligare en e-postadress"
  Mailguide-Step3.png
 6. Fyll i mailadressen du önskar skicka ifrån, samt namnet det skall stå ifrån. (Detta bör vara namnet på kommittén du ska mejla som, inte ditt namn.)
  Mailguide-Step4.png
 7. Fyll i följande uppgifter:

  Användarnamnet är din gmail-adress användarnamn@gmail.com -> användarnamn
  Lösenordet är ditt gmail-lösenord.
  Mailguide-Step5.png
 8. Om du får ett errormeddelande, följ instruktionerna i denna länk och försök igen från steg 5
  Mailguide-Step6.png