Kurser

From wikIT
Jump to navigation Jump to search

Kursanteckningar

Mannen/Myten/Legenden Pontus Lindblom (aka Sylle) har skapat fantastiska kursanteckningar, kända som Sylles anteckningar, som är kanon för att få en överblick av en kurs och/eller för att plugga till tentor. Dessa anteckningar kommer du åt här.

För att få Civilingenjörs examen

Denna information är från 2020-04-26 och kan ha ändrats sedan dess.

För studenter antagna H14 och senare gäller: Minst en (1) av följande kurser inom mate-matik eller teoretisk datavetenskap krävs för civilingenjörsexameni informationsteknik, 300hp:

Obligatoriskt valbara 2020 04 26.png

Ovanstående kurslista används som ett stöd i studieplaneringenför läsåret 2020/2021. Ändringar i utbildningsutbudet kan förekomma. Examensspecifika krav för civilingen-jörsexamen i informationsteknik, 300hp, publiceras i programmetsutbildningsplan för det läsåret manhar blivit antagen till programmet.

1)Kursen ingår ej i TKITE:s programplan.

2) Kursens ligger inom huvudområdet informationsteknik.

3)Kurstillfället i läsperiod 1 ingår ej i TKITE:s programplan.

Kursinformation

Tryck här för att söka bland alla kurser som går på Chalmers.


Observera att denna informationen är inofficiell och endast till för bekvämlighet. För vidare information om kurserna på IT, se respektive programplan TKITE, MPSOF, MPIDE.


Kandidatutbildningen

Den officiella programöversikten kan du se här

Årskurs 1

LP1 TDA548 Programvaruutveckling TMV200 Diskret matematik
LP2 TDA551 Objektorienterad Programmering och Design EDA433 Grundläggande Datorteknik
LP3 TMV206 Linjär algebra DAT017 Maskinorienterad programmering
LP4 DAT216 Design och konstruktion av grafiska gränssnitt MVE045 Matematisk analys IT


Sommar

TMA235 Matematisk introduktionskurs

Introprogrammering


Årskurs 2

LP1 MVE051 Matematisk statistik och diskret matematik TDA416 Datastrukturer och algoritmer
LP2 TDA367 Objektorienterat programmeringsprojekt
LP3
LP4 DAT257 Agile software project management DAT565 Introduction to Data science and AI

Årskurs 3

LP1 ITS023 Teknik för ett hållbart globalt samhälle DAT026 Matematisk Modellering
LP2 TDA593 Modelldriven mjukvaruutveckling
LP3 DATX02 Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik CIUX03 Kandidatarbete vid Tillämpad informationsteknologi TDA517 Kommunikation engelska och ingenjörskompetens
LP4 DATX02 Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik CIUX03 Kandidatarbete vid Tillämpad informationsteknologi TDA517 Kommunikation engelska och ingenjörskompetens


Några av våra valbara kurser

Notera att det går att läsa vilka kurser som helst på Chalmers, med godkännande från IT:s studiesekreterare. Ibland krävs godkännande från studeisekreterare på programmet som ger kursen. Kom ihåg att det är upp till dig att se till att du uppfyller kraven för examen.

LP1 FFR105 Stochastic optimization algorithms EDA387 Computer networks EDA122 Fault-tolerant computer systems DAT076 Web-applikationer
LP2 TDA452 Funktionell Programmering TDA567 Testing, Debugging and Verification
LP3 EDA344 Datakommunikation TDA383 Parallellprogrammering TDA357 Databases
LP4 TMV027 Ändliga Automater och Formella Språk
Ackrediterade masterprogram

Ackreditering innebär att en civilingenjörsexamen kan utfärdas utan att särskilda kursvalgörs på masterprogrammet. För att kunna söka MPDSC krävs att du läst Flervariabelanalys vilket inte är en obligatorisk kurs i kandidat programmet, men som är valbar under andra året på kandidat programmet.

MPALG - COMPUTER SCIENCE-ALGORITHMS, LANGUAGES, AND LOGIC, MSC PROGR

MPBDP - ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN, MSC PROGR

MPCAS - COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS, MSC PROGR

MPCSN - COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS, MSC PROGR

MPDSC - DATA SCIENCE, MSC PROGRMPENM - ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR

MPHPC - HIGH PERFORMANCE COMPUTER SYSTEMS, MSC PROGR

MPIDE platsgaranti - INTERACTION DESIGN AND TECHNOLOGIES, MSC PROGR (+ spelutveckling)

MPLOL (haha lol)- LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MSC PROGR

MPMEI - MANAGEMENT AND ECONOMICS OF INNOVATION, MSC PROGR

MPSOF platsgaranti - SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Platsgarantin gäller under förutsättning att behörigheten för programmen är uppfylld, att anmälan har gjorts i tid och att sökande har anmält sig till samtliga (dock max 2) program där hen har platsgaranti. Platsgaranti innebär inte att plats garanteras på sökandes förstahandsval.

MPSOF

Software Engineering and Technology är ett av IT:s masterprogram.

Årskurs 1

LP1

DAT231 Requirements Engineering

DAT321 Mjukvarukvalitet

LP2

TEK366 Project Management

DAT246 Empirisk programvaruteknik

LP3

Obligatoriska kurser saknas

LP4

Obligatoriska kurser saknas

Årskurs 2

LP1

DAT265 Software evolution project

LP2

DAT265 Software evolution project

LP3

Obligatoriska kurser saknas

LP4

Obligatoriska kurser saknas

MPIDE

Interaction Design and Technologies är ett av IT:s masterprogram.

Årskurs 1

LP1

CIU176 Prototyping in interaction design

TDA497 Interaction Design Methodology

LP2

TDA493 Graphical interfaces

LP3

Obligatoriska kurser saknas

LP4

Obligatoriska kurser saknas

Årskurs 2

LP1

CIU265 Interaction design project

LP2

Obligatoriska kurser saknas

LP3

Obligatoriska kurser saknas

LP4

Obligatoriska kurser saknas