Kurser

From wikIT
Jump to navigation Jump to search

Kursanteckningar

Mannen/Myten/Legenden Pontus Lindblom (aka Sylle) har skapat fantastiska kursanteckningar, kända som Sylles anteckningar, som är kanon för att få en överblick av en kurs och/eller för att plugga till tentor. Dessa anteckningar kommer du åt här.

För att få Civilingenjörs examen

Denna information är från 2020-04-26 och kan ha ändrats sedan dess.

För studenter antagna H14 och senare gäller: Minst en (1) av följande kurser inom mate-matik eller teoretisk datavetenskap krävs för civilingenjörsexameni informationsteknik, 300hp:

Obligatoriskt valbara 2020 04 26.png

Ovanstående kurslista används som ett stöd i studieplaneringenför läsåret 2020/2021. Ändringar i utbildningsutbudet kan förekomma. Examensspecifika krav för civilingen-jörsexamen i informationsteknik, 300hp, publiceras i programmetsutbildningsplan för det läsåret manhar blivit antagen till programmet.

1)Kursen ingår ej i TKITE:s programplan.

2) Kursens ligger inom huvudområdet informationsteknik.

3)Kurstillfället i läsperiod 1 ingår ej i TKITE:s programplan.

Kursinformation

Tryck här för att söka bland alla kurser som går på Chalmers.


Observera att denna informationen är inofficiell och endast till för bekvämlighet. För vidare information om kurserna på IT, se respektive programplan TKITE, MPSOF, MPIDE.


Kandidatutbildningen

Den officiella programöversikten kan du se här

Kursplan från läsår 2020/2021

Kursplan kandidat 2020-2021.png

Årskurs 1

LP1

TDA548 Programvaruutveckling

TMV200 Diskret matematik

LP2

TDA551 Objektorienterad Programmering och Design

EDA433 Grundläggande Datorteknik

LP3

LSP310 Ingenjörskompetens och kommunikation

TMV206 Linjär algebra

DAT017 Maskinorienterad programmering

LP4

DAT216 Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

LSP310 Ingenjörskompetens och kommunikation

Sommar

TMA235 Matematisk introduktionskurs

Introprogrammering

Årskurs 2

LP1

MVE045 Matematisk analys IT

DAT255 Software Engineering Project

LP2

MVE051 Matematisk statistik och diskret matematik

DAT017 Programmering av inbyggda system

LP3

TDA416 Datastrukturer och algoritmer

LP4

DAT026 Matematisk Modellering

Årskurs 3

LP1

ITS023 Teknik för ett hållbart globalt samhälle

LP2

TDA593 Modelldriven mjukvaruutveckling

LP3

DATX02 Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik

CIUX03 Kandidatarbete vid Tillämpad informationsteknologi

TDA517 Kommunikation engelska och ingenjörskompetens

LP4

DATX02 Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik

CIUX03 Kandidatarbete vid Tillämpad informationsteknologi

TDA517 Kommunikation engelska och ingenjörskompetens

Några av våra valbara kurser

Notera att det går att läsa vilka kurser som helst på Chalmers, med godkännande från IT:s studiesekreterare. Ibland krävs godkännande från studeisekreterare på programmet som ger kursen. Kom ihåg att det är upp till dig att se till att du uppfyller kraven för examen.

LP1

FFR105 Stochastic optimization algorithms

EDA387 Computer networks

EDA122 Fault-tolerant computer systems

DAT076 Web-applikationer

LP2

TDA452 Funktionell Programmering

TDA567 Testing, Debugging and Verification

LP3

EDA344 Datakommunikation

TDA383 Parallellprogrammering

TDA357 Databases

LP4

TMV027 Ändliga Automater och Formella Språk

Ackrediterade masterprogram

Ackreditering innebär att en civilingenjörsexamen kan utfärdas utan att särskilda kursvalgörs på masterprogrammet. För att kunna söka MPDSC krävs att du läst Flervariabelanalys vilket inte är en obligatorisk kurs i kandidat programmet, men som är valbar under andra året på kandidat programmet.

MPALG - COMPUTER SCIENCE-ALGORITHMS, LANGUAGES, AND LOGIC, MSC PROGR

MPBDP - ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN, MSC PROGR

MPCAS - COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS, MSC PROGR

MPCSN - COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS, MSC PROGR

MPDSC - DATA SCIENCE, MSC PROGRMPENM - ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR

MPHPC - HIGH PERFORMANCE COMPUTER SYSTEMS, MSC PROGR

MPIDE platsgaranti - INTERACTION DESIGN AND TECHNOLOGIES, MSC PROGR (+ spelutveckling)

MPLOL (haha lol)- LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MSC PROGR

MPMEI - MANAGEMENT AND ECONOMICS OF INNOVATION, MSC PROGR

MPSOF platsgaranti - SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Platsgarantin gäller under förutsättning att behörigheten för programmen är uppfylld, att anmälan har gjorts i tid och att sökande har anmält sig till samtliga (dock max 2) program där hen har platsgaranti. Platsgaranti innebär inte att plats garanteras på sökandes förstahandsval.

MPSOF

Software Engineering and Technology är ett av IT:s masterprogram.

Årskurs 1

LP1

DAT231 Requirements Engineering

DAT321 Mjukvarukvalitet

LP2

TEK366 Project Management

DAT246 Empirisk programvaruteknik

LP3

Obligatoriska kurser saknas

LP4

Obligatoriska kurser saknas

Årskurs 2

LP1

DAT265 Software evolution project

LP2

DAT265 Software evolution project

LP3

Obligatoriska kurser saknas

LP4

Obligatoriska kurser saknas

MPIDE

Interaction Design and Technologies är ett av IT:s masterprogram.

Årskurs 1

LP1

CIU176 Prototyping in interaction design

TDA497 Interaction Design Methodology

LP2

TDA493 Graphical interfaces

LP3

Obligatoriska kurser saknas

LP4

Obligatoriska kurser saknas

Årskurs 2

LP1

CIU265 Interaction design project

LP2

Obligatoriska kurser saknas

LP3

Obligatoriska kurser saknas

LP4

Obligatoriska kurser saknas