HowTo: Skriva ut

From wikIT
Jump to navigation Jump to search

Att skriva ut på Chalmers är ett mysterium.

I en Datorsal

Det bästa sättet är att skicka en fil till sig själv så att man kommer åt den på en skoldator som en .PDF så att man kan öppna den i Adobe Acrobat reader och använda det printer-interfacet. Där finns närliggande skrivare inlaggda automatiskt.


På din egen dator

Arch baserad linux

Om man har en Arch baserad linux distro så kan man ladda ner printit-bin från AUR:en och skriva ut via terminalen.

Windows

För att printa ut från din egen windows dator till chalmers printers gör du följande:

1. Öppna windows sök genom att trycka på Windows + S

2. Sök på \\papercut.chalmers.se

3. Sök efter den printer du vill skriva ut på, namnet på printern finns oftast på/nära aktuell printer

4. Dubbelklicka på den printer du vill skriva ut ifrån

5. Drivrutiner för denna printer kommer nu att laddas ner

6. Du har nu tillgång till att skriva ut från aktuell printer. För att skriva ut, tryck CTRL + p och välj sedan printern i listan av printers

7. Ifall du fortfarande inte kan skriva ut, ring Göken, det gör alla ändå


På distans

1. Anslut till campus-dator på distans. Detta gör du här

2. Därifrån skriver ut precis som beskrivet i #I en Datorsal


Via Webb(Svart-vitt)

Inte rekommenderat tillvägagångssätt!

papercut kan man ladda upp en fil och skriva ut men bara dubbelsidigt.