FKIT

From wikIT
Jump to navigation Jump to search

FKIT - står för Föreningar och Kommittéer på IT


Sektionskommittéer

Följande är en lista på alla kommittéer definierade i reglementet:


 • PR-föreningen och Rustmästeriet Informationsteknik, P.R.I.T.
 • Sektionsstyrelsen, styrIT
 • Studienämnden, snIT
 • Sexmästeriet Informationsteknik, sᴇxIT
 • Mottagningskommittén Informationsteknik, NollKIT
 • Idrottsföreningen Informationsteknik, frITid
 • Arbetsmarknadsgruppen Informationsteknik, ArmIT
 • Datorinformationsgruppen Informationsteknik, digIT
 • Fanbärarna Informationsteknik, FanbärerIT
 • Foto- och Filmkommittén på IT-sektionen, FlashIT
 • Jämlikhetskommittén på IT-sektionen, EqualIT
 • Växt och gröntkommittén på IT-sektionen TrädgårdsmästerIT

Intresseföreningar

Teknologsektionen har följande intresseföreningar:

 • TV-spelsföreningen, 8-bIT
 • Analoga spelföreningen, DrawIT
 • Häfv- och odygdskommittén på IT-sektionen, HookIT
 • Moderna digitala spel LaggIT
 • Fikaförening på IT-sektionen, FikIT

Sektionsorgan